Dokumenti in obrazci

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

za pridobitev statusa športnika in statusa umetnika

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

za pridobitev statusa športnika in statusa umetnika

Pravila tekmovanja

za športnico in športnika

Sklep

o dodelitvi statusa športnika in statusa umetnika

Športno vzgojni karton

Soglasje staršev

Dostopnost