ŠOLSKA SHEMA

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 smo se priključili projektu »Šolska shema«. Tako dobijo učenci pri dopoldanski malici dodatno sadje, zelenjavo, mleko ali mlečne izdelke, ki jih umestimo v jedilnik.

Na jedilniku so ta živila označena z rdečo (sadje in zelenjava) in vijolično (mleko in mlečni izdelki) barvo. Živila so financirana iz projekta in dodatno finančno ne obremenjujejo staršev.

 

 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Upravičeni proizvodi

Sadje in zelenjava

Prednost imata sveže sadje in zelenjava, manjši delež je lahko predelano (suho sadje ter kislo zelje in kisla repa).

Mleko

Prednost imata pitno mleko in mleko brez laktoze, manjši delež so lahko mlečni izdelki (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta), ki so brez dodatkov, kot so: sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe in ojačevalci okusa.

Lokalnih dobaviteljev

%

Prehrane lokalne pridelave

V tem okviru izvajamo tudi druge aktivnosti v smislu spodbujanja k uživanju  raznovrstnega sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov pri učencih.  

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Dostopnost