Uporaba šolskih prostorov

Cenik

1 ura = 60 minut

V cenah ni upoštevan DDV.

Dostopnost