26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski oz. mednarodni dan jezikov. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe.

Našo šolo obiskujejo tudi učenci, ki jim materni jezik ni slovenščina, torej so se priselili iz drugih držav, starši oz. eden od staršev govori drug jezik ali pa so odraščali v tujini. Povabili smo jih, da nas naučijo nekaj besed… Slišali smo se albanski, bosanski, hrvaški, kitjski, madžarski, makedonski, nemški, romski, srbski, španski, turški in ukrajinski jezik. Sodelovalo je 21 učencev, ki so svoje delo opravili izvrstno. Mlajši učenci (iz. tretjega in četrtega razreda) so bili nekoliko sramežljivejši, učenci predmetne stopnje pa so se predstavili vsak na svoj način.

In nastalo je tole…

Nekateri učenci so skupaj z učitelji strnili misli…

Predstavitev je bila odlična, k nam sta prišli dve učenki Isabella in Timoteja, ki sta vsaka predstavili svoj materni jezik, Isabella ukrajinščino in Timoteja romščino. Učencem je bilo zelo zanimivo, zastavili so precej vprašanj, saj so jih zanimale različne besede. Zgovornost učenk in zanimiva predstavitev sta bili res odlični. Hvala za priložost spoznavanja drugih jezikov ob svetovnem dnevu tujih jezikov. (3. b, mag. iztok Lačen)

V 1. a razredu nas je obiskal učenec iz Bosne, ki obiskuje osmi razred in je na šolo prišel pred dvema letoma. Najprej nam je povedal nekaj besed povezanih s šolo, da so učenci slišali razliko oziroma podobnost. V nadaljevanju pa nam je pripovedoval o sebi oziroma predstavil svojo družino. Učenci so ga z zanimanjem poslušali. Ugotovili so podobnost nekaterih besed. (1. a, Marijana Štubel)

Odziv učencev 1.c razreda na Stefanovo predstavitev srbskega jezika je bil pozitiven. Aktivno so sodelovali pri predstavitvi in mu postavljali vprašanja. Zanimal jih je prevod določenih besed. Ob Stefanovi predstavitvi so spoznavali tudi pomen prijateljstva in sprejetosti v drugem okolju. (1. c, Ana Casar)

Naš razred je pri uri slovenščine obiskala tretješolka Paola, ki prihaja iz Mehike. Zdelo se nam je zelo zanimivo, da se nam je predstavila v svojem jeziku. Naučila nas je tudi, kako se po špansko pozdravi. Vsi smo bili mnenja, da se je v dveh letih, ko živi v Sloveniji, naučila že zelo dobro slovensko. Po tem obisku so  nekateri učenci v našem razredu izrazili željo, da bi se tudi sami radi naučili špansko.Bilo nam je zelo všeč in želeli bi si še več takšnih obiskov (učenci 6. c-razreda, Anita Šinko)

Madžarski jezik

Monika Krančič

 

 

 

Dostopnost