Erasmus+: Združeni v multikulturnosti

(Erasmus+ KA122-SCH) (2021-2023)

V svoj strateški razvoj prihodnosti želimo vključiti aktivnosti, ki bodo v našem šolskem prostoru pripomogle k boljšemu razvoju vseh učiteljev na medkulturnem dialogu ter enakovrednem obravnavanju različnih kultur, ver in etničnih skupin.

Svoja znanja iz izkušnje je potrebno deliti in prenesti na ostale učitelje in svetovalno službo, prav tako pa tudi v lokalno okolje. Ustrezen pristop je ključnega pomena, saj se morajo tematike obravnavati iz različnih zornih kotov, prav tako mora učitelj učence naučiti, da zgodovine ne smejo brati le iz strani zmagovalcev ali poražencev temveč si o določenih dogodkih ustvariti lastno objektivno sliko. Če želimo v lokalni okolici zmanjšati predsodke, moramo na njih gledati enakovredno. Učenci Romi so na naši šoli stalnica in pri nekaterih učencih je še zmeraj zaznati neenakopravnost in od doma prinesena večvrednost njihovega statusa. Čeprav tudi pri učencih Romih zaznavamo, da imajo predsodke o tem, da se njihovih otrok ne obravnava enakovredno. Pomembno vlogo ima tudi ustrezna uporaba IKT tehnologije ne le zgolj za splošno rabo, ampak tudi za specifično rabo – programiranje in kodiranje. Predvsem najti način, kak vključili dekleta in učence iz manj spodbudnih okolij v delo z različnimi programskimi orodji, da bi preprečili bariero različnih evropskih jezikov in tako najti skupni jezik v programskih jezikih.

Pri delu v razredu z uporabo IKT tehnologije učitelji opažamo, da imajo učenci ranljivih skupin pri uporabi le-teh večje težave kot ostali učenci. To se je še posebej izkazovalo v času šolanja na daljavo, zato bomo skušali zagotoviti poznavanje osnovnih digitalnih veščin, saj bi se tako starši lažje vključili v okolje ter spremljali otrokov napredek. Pri tem je pomembno, da imajo učenci že v izhodišču enake pogoje dela in napredka.

Učitelji se bodo udeležili strukturiranih tečajev v tujini, da si bodo pridobili dodatna znanja in metode za uspešno vključitev otrok ranljivih skupin, torej otrok priseljencev in Romov v šolski prostor in lokalno okolje. Svoja znanja bodo prenesli na ostale učitelje in delavce šole ter tako šolski prostor približali tem otrokom.

Na tečaju v tujini bodo delili svoje izkušnje, znanje. Prav tako pa so pripravljeni spoznavati tujo kulturo, navade, običaje ter si tako pridobili veliko koristnih informacij o temah, ki jih zanimajo.

Učitelji spremenijo svojo tradicionalno vlogo, postanejo mentorji ali moderatorji in dajejo poudarek evropskim vrednotam izobraževalnega sistema: iznajdljivemu duhu, spontanosti, užitku predstavljanja, odprtosti do drugih kultur in sprejemanju razlik. Hkrati izboljšajo svoje učno gradivo in metode.

Pričakujemo, da bodo vplivali na šolo in ustanove z ozaveščanjem multikulturnosti, večjim občutkom za pobudo, večjo usposobljenostjo v tujih jezikih; povečana raven digitalne usposobljenosti; večje razumevanje in odzivnost na socialno, jezikovno in kulturno raznolikost; bolj aktivno sodelovanje v družbi; bolj pozitiven odnos do evropskega projekta in vrednot EU; boljše razumevanje in prepoznavanje spretnosti in kvalifikacij v Evropi in širše; širše razumevanje praks, politik in sistemov v izobraževanju, usposabljanju v tujih državah; večje razumevanje povezav med formalnim in neformalnim izobraževanjem, večje možnosti za poklicni razvoj; povečana motivacija in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu.

 

Predstavitev projekta na srečanjih…

Predstavitev projekta na srečanjih…

Koordinatorica projektov KA229 in KA122-SCH Monika Krančič je sodelovala na posvetu koordinatorjev Erasmus+ projektov na OŠ Rače, dne 14. 4. 2023, kjer je predstavila primer izvedbe projektov na OŠ Murska Sobota strokovnim delovcem na OŠ Rače. [ngg src="galleries"...

Ekskurzija v Bad Radkersburg

Ekskurzija v Bad Radkersburg

Učenci iz 8. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet NEMŠČINA, so v petek, 16. junija obiskali Bad Radkersburg v sosednji Avstriji. Namen obiska sosednje dežele je uporaba znanja nemščine v vsakdanjem življenju. Spoznali so staro mestno jedro (Frauenkirche, Museum im...

Srečanje z učenci iz Južne Koreje

Srečanje z učenci iz Južne Koreje

V torek, 13. 06. 2023 smo z učenci 7. b razreda izvedli videkonferenčno srečanje z učenci iz kraja Busan v Južni Koreji, kjer živi okrog 3,3 milijonov prebivalcev. Ker imamo kar 7 ur časovne razlike, smo srečanje opravili zgodaj, ob 7.15 uri. Ko smo vzpostavili...

KOMU SMO SE PREDSTAVILI…

KOMU SMO SE PREDSTAVILI…

Srečanje Združeni v multikulturnosti Dne, 1. 06. 2023 smo za učitelje OŠ I Murska Sobota in okoliške šole ter vrtce izvedli predstavitvene aktivnosti projekta Erasmus+. Kot primer dobre prakse smo povabili tudi učenke, ki so sodelovale v mobilnostih v okviru KA229, da...

Izobraževanje na Irskem

Izobraževanje na Irskem

Na Irskem sva se udeležila izobraževanja Poenostavimo kodiranje in robotiko, ki jo je pripravila organizacija Europass Teacher Academy Ireland, v Dublinu. Bili smo mala skupinica treh učiteljev iz Češke in ene učiteljice iz Španije in naju dveh iz Slovenije. Po...

RAZISKOVALNA NALOGA – PREDSODKI? NE, HVALA!

RAZISKOVALNA NALOGA – PREDSODKI? NE, HVALA!

Multikulturnost in predsodki so izzivi, s katerimi so se soočali v preteklosti in se soočamo še danes. S povezovanjem sveta in hitrim prenosom informacij je svet čedalje bolj prepojen s predsodki. Zato smo se trije učenci Osnovne šole I Murska Sobota, ki izstopamo iz...

Dostopnost