PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE

Ime in priimek  Razrednik Delovno področje
Tatjana Cesnik ravnateljica
Aleš Benko pomočnik ravnateljice, KEM
Melita Čeleš ŠSS – socialna pedagoginja
mag. Renata Kranjc Vöröš ŠSS – pedagoginja
Milena Zver knjižničarka
Anton Pajžlar ROID
Nataša K. Karas 1. a razredni pouk
Marijana Štubel 1. b razredni pouk
Barbara Meglič 1. c razredni pouk
Ana Casar 1. a drugo strokovno delo, JV
Alja Lipar 1. b drugo strokovno delo, poučevanje TJA
Martina Felkar Omladič 1. b drugo strokovno delo, PB
Marjeta Lapoši 1. c drugo strokovno delo
Tatjana Stanko 2. a razredni pouk
Tatjana Fras 2. b razredni pouk
Marianne Kuzmič 2. c razredni pouk
Suzana Š. Kodila 3. a razredni pouk
Filipina Salaj 3. b razredni pouk
Tanja K. Vučko 3. c razredni pouk
Jožica Klar 4. a razredni pouk
Vanja Kocjančič Kuhar 4. b razredni pouk
Irena Ritlop 4. c razredni pouk, PB
Simona Klement 5. a razredni pouk, PB
Suzana Tivadar 5. b razredni pouk
Melita Bukvič 5. c razredni pouk, PB
Slavica Mertük PB, JV
Tatjana Petrovič PB, JV
mag. Iztok Lačen PB, JV, ISP
Monika Bukovec – Andreja Strašek* PB, JV, ISP
Bernarda Žižek PB, ISP, MUS
Melita Žerdin PB, MUS, ISP, JV
Nina Zrim, Dušanka Horvat PB
Davorin Čeleš, Silva Vratuša PB
Nina Zrim, Silva Vratuša, Alen Nemec PB
Dušanka Horvat, Silva Vratuša PB
Janja Varga ISP
Mira Ambruš 6. a MAT, MUS, IP, DOP, ISP
Nataša Titan 6. b TIT, BIO, NIP, DOD
Anita Šinko 6. c SLJ, MUS, DOD, DOP ISP, PB
Darja Sever 7. a MAT, MUS, IP, DOP, ISP
Irena V. Dervarič 7. b TJA, MUS, DOP 8.,9. r, DOD 8. r
Monika Krančič 7. c GEO, TIN, NIP, DOD
Milena Mohorko 8. a SLO, DOP, DOD 6., 7. r, ISP
Nina Zrim 8. b MAT, MUS, DOP, ISP, PB
Tatjana Car 8. c NAR, BIO, IP
Jasna Žižek – Nevenka Novak Sušec** 9. a GEO, ZGO, IP, DOD, ISP

Sandra Horvat

 

9. b TJN – 1 .r NIP, 1. –  TJN  2. r, 3. r, NIP 2. triletje, OIP 7., 8., 9.r; 1. TJN 9.r DOD
Andreja Ošlaj 9. c SLJ, MUS, IP, DOD, ISP
Cvetka Šavel Kerman SLJ, MUS, ISP
Silva Vratuša GOS, IP, organizatorka prehrane
Nataša Šiftar TJA, MUS,DOD, DOP
Dušanka Horvat ZGO, DDK, PB, ISP
Tilen Červek – Štefan Červek** LUM
Darija Jakob FIZ, TIT, DOP, DOD
dr. Slavko Buček MAT, FIZ,  IP SLZ, IP ZVE, IP DIP
Sanja Hvalec – Lukrecija Marič** GUM, IP, MPZ, OPZ, ISP, ID- 9OŠ
Simon Hauko TJA, IP MME, IP UBE, NIP RAČ 4. , 5. in  6. r
Tadeja Zver KEM, DOP, DOD
Peter Juteršnik ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ
Andrej Perhavec ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP
Davorin Čeleš ŠPO,IP, NIP, PLAV, PB

Denis Ficko

 

ŠPO, NIP ŠPO 4. in 5. r, dopolnjevanje na OŠ IV
mag. Darko Hederih delo z nadarjenimi učenci
Daša Könye delo z nadarjenimi učenci
Sanda Prkič Rešeta mobilna specialna pedagoginja
Silva Benkovič Pintarič mobilna specialna pedagoginja
Tadeja Gobar 1. TJA – 3. r
Nataša Horvat laborantska dela

*   – porodniška odsotnost

** – bolniška odsotnost

 

TAJNIŠTVO

Administrativna dela opravljata poslovna sekretarka Stanka Pihlar in administratorka Monika Grbac.

Za obračun šolske prehrane skrbi referentka Andreja Mikelj.

VZDRŽEVANJE ŠOLE

Za šolo in športno dvorano skrbijo: Tomaž Buzeti, Bojan Raduha in Roman Horvat.

KUHINJA

Za prehrano skrbijo: Milena Horvat (vodja), Regina Mesarič, Emilija Kos, Milena Kavaš in Tamara Pucko.

ČIŠČENJE ŠOLE

Za čistočo šole skrbijo: Suzana Makovec, Milena Štapek, Bojan Novak, Štefan Cigan, Damijana Miholič in Edina Tursunović, za čistočo športne dvorane pa Mihael Marič.