Erasmus+: Z roko v roki do zdravja in sodobnih znanj

Otroštvo in mladostništvo sta ključni obdobji v razvoju posameznika. Takrat se razvijajo družbene in čustvene navade, ki pomembno vplivajo na duševno zdravje v nadaljnjem življenju. Pomembno je, da posameznik razvije primerne obrambne mehanizme, strategije reševanja problemov, vzpostavi primerne medosebne odnose in doseže primerno raven čustvene inteligentnosti. Za uspešno doseganje teh ciljev potrebuje podporno in spodbudno okolje tako doma kot v šoli. Projekt se zavzema za opolnomočenje tako učencev kot učiteljev z zavedanjem o pomembnosti duševnega zdravja za uspešno vključevanje otrok v šolski vsakdan. Cilj je ustvariti podporno okolje, ki spodbuja duševno dobrobit in omogoča učencem, da se učijo, razvijajo in rastejo v zdravem duhovnem okolju. Eden od glavnih ciljev projekta je razvijanje digitalnih kompetenc pri učencih, še posebej pri ranljivih skupinah, kot so učenci Romi, tujci in učenci iz socialno šibkejših družin. To vključuje usposabljanje in podporo, ki omogoča tem skupinam, da se bolje vključijo v sodobno digitalno družbo. Projekt spodbuja sprejemanje multikulturnosti na šoli kot ključnega elementa za lažje vključevanje različnih profilov učencev v šolski vsakdan. Cilj je ustvariti šolsko okolje, ki slavi raznolikost, spoštuje različne kulture in spodbuja medkulturni dialog. Skupna nit projekta je usmerjenost v vključevanje in uspeh vseh učencev, ne glede na njihov izvor, socialni status ali kulturo. Projekt si prizadeva zagotoviti, da vsak učenec dobi enake možnosti za učenje, rast in razvoj v šolskem okolju.
Pripravljalni obisk v Globasnici

Pripravljalni obisk v Globasnici

V začetku maja sem se odpravila na pripravljalni obisk v okviru Erasmus+ mobilnosti učiteljev na avstrijsko Koroško, v Globasnico. Ker nam je avstrijski šolski sistem v veliki meri všeč in ker želimo bolje spoznati dvojezično šolanje v Avstriji, smo s pomočjo gospe...

več...
Po nove izkušnje čez Atlantik

Po nove izkušnje čez Atlantik

Meseca februarja sem se udeležila seminarja na francoskem otoku Gvadelup v Karibski Ameriki. Želja po dodatnem znanju, novih izkušnjah in navezovanju novih stikov je bila seveda primarna, a spoznavanje druge kulture, naroda in življenja na majhnem otoku pa dodatni...

več...
Šolska skupnost in otroški parlament

Šolska skupnost in otroški parlament

Na šolski skupnosti smo se na današnjem srečanju ponovno ukvarjali z duševnim zdravjem, kar je tudi tema otroškega parlamenta. Medse smo povabili Tomaža Čarnija, diplomiranega zdravstvenika iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota. Izvedli smo predavanje z...

več...
Obiskali smo božični Graz

Obiskali smo božični Graz

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Nemščina 3 in Turistična vzgoja, so v ponedeljek, 11. 12. 2023 obiskali Graz. Po prihodu v dokaj veliko avstrijsko mesto, nas je pričakalo praznično vzdušje. Najprej smo si ogledali mestno središče in se povzpeli na najvišjo...

več...
Učiteljice so nabirale nove izkušnje v Španiji

Učiteljice so nabirale nove izkušnje v Španiji

V prvem tednu novembra smo se štiri strokovne delavke naše šole udeležile sledenja na delovnem mestu - job shadowing v okviru projekta Erasmus+, ki je potekalo v južni Španiji, natačneje v mestu Almonte. Učiteljice Šiftar Nataša, Tivadar Suzana, Varga Dervarič Irena...

več...
Obisk učiteljev iz Srbije

Obisk učiteljev iz Srbije

V okviru Erasmus+ smo v tednu od 9. do 13. oktobra 2023 gostili učitelje iz kraja Kuršumlija v Srbiji. Učitelji so našo šolo obiskali s ciljem, da bi spoznali delo in način poučevanja na naši šoli s poudarkom na EKO vsebinah. In prav te vsebine so bile zbrane v enem...

več...
Dostopnost