V začetku maja sem se odpravila na pripravljalni obisk v okviru Erasmus+ mobilnosti učiteljev na avstrijsko Koroško, v Globasnico. Ker nam je avstrijski šolski sistem v veliki meri všeč in ker želimo bolje spoznati dvojezično šolanje v Avstriji, smo s pomočjo gospe Romane Košutnik (ZRSS OE Slovenj Gradec) uspeli navezati stik s tamkajšnjo šolo in jih tudi obiskali.

Dan sen preživela na Ljudski šoli Globasnica (Volksschule Globasnitz), kjer sem prisostvovala pri pouku, opravila razgovor z ravnateljico Veroniko Terbuch in bila dejavna še v podaljšanem bivanju. Z gospo ravnateljico sva pripravili osnutek programa za načrtovan obisk učiteljev v jeseni kot sledenje na delovnem mestu. Popoldan sem si ogledala okolico in iskala kulturne in naravne znamenitosti, katere bomo ob obisku zagotovo obiskali. Obiskala sem tudi Srednjo šolo v Plibergu (Mittelschule Bleiburg) in se z ravnateljico, gospo Christine Meklin-Sumnitsch tudi dogovorila o obisku šole v jeseni. Ogledala sem si čudovito mestece Pliberg in okolico ter že načrtovala aktivnosti v času našega bivanja.

Ker bo naše delovno srečanje trajalo več dni, sem si ogledala še prenočitvene možnosti in druge aktivnosti. Zagotovo pa bomo v jeseni obiskali prestolnico Koroške, Celovec.

koordinatorica Monika Krančič

Dostopnost