ŠOLSKA SHEMA

Tudi v  šol. l. 2021/2022 smo se priključili projektu »Šolska shema«. Tako dobijo učenci pri dopoldanski malici dodatno sadje, zelenjavo, mleko ali mlečne izdelke, ki jih umestimo v jedilnik. Na jedilniku so ta živila označena z rdečo (sadje in zelenjava) in vijolično (mleko in mlečni izdelki) barvo. Živila so financirana iz projekta in dodatno finančno ne obremenjujejo staršev.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Upravičeni proizvodi:

  • sadje in zelenjava: prednost imata sveže sadje in zelenjava, manjši delež je lahko predelano (suho sadje ter kislo zelje in kisla repa);
  • mleko: prednost imata pitno mleko in mleko brez laktoze, manjši delež so lahko mlečni izdelki (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta), vsi brez dodatkov, kot je sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe, ojačevalci okusa.

 

V tem okviru izvajamo tudi druge aktivnosti v smislu spodbujanja k uživanju  raznovrstnega sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov pri učencih.  

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

 

 

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave