Razpored pisnih testov

SLOVENŠČINA

6.

RAZRED

7.

RAZRED

8.

RAZRED

9.

RAZRED

četrti teden novembra

(NUB)

tretji teden oktobra

(literarno poustvarjanje)

drugi teden oktobra

(NUB)

prvi teden oktobra

(NUB)

prvi teden februarja

(doživljajski spis)

 

četrti teden novembra

(NUB)

 

prva polovica marca

(NUB)

prvi teden februarja

(NUB)

tretji teden aprila

(NUB)

 

 

drugi teden maja

(NUB)

prvi teden

junija

(literarno poustvarjanje)

tretji teden aprila

(UB +NUB)

 

 

MATEMATIKA

 

6.razred

Pisno ocenjevanje znanja Predviden teden ocenjevanja
1.pisno ocenjevanje znanja 13.11.2017-17.11.2017
2.pisno ocenjevanje znanja 5.3.2018-9.3.2018
3.pisno ocenjevanje znanja 28.5.2018-1.6.2018

 

7.razred

Pisno ocenjevanje znanja Predviden teden ocenjevanja
1.pisno ocenjevanje znanja 20.11.2017-24.11.2017
2.pisno ocenjevanje znanja 5.3.2018-9.3.2018
3.pisno ocenjevanje znanja 28.5.2018-1.6.2018

 

8.razred

Pisno ocenjevanje znanja Predviden teden ocenjevanja
1.pisno ocenjevanje znanja 13.11.2017-17.11.2017
2.pisno ocenjevanje znanja 5.3.2018-9.3.2018
3.pisno ocenjevanje znanja 28.5.2018-1.6.2018

 

9.razred

Pisno ocenjevanje znanja Predviden teden ocenjevanja
1.pisno ocenjevanje znanja 13.11.2017-17.11.2017
2.pisno ocenjevanje znanja 8.1.2018-12.1.2018
3.pisno ocenjevanje znanja 16.4.2018-21.4.2018

 

ANGLEŠČINA

  1. razred
1. ocenjevalno obdobje: 1. teden novembra
2. ocenjevalno obdobje: 3. teden marca
2. ocenjevalno obdobje: 4. teden maja

 

  1. razred
1. ocenjevalno obdobje: 1. teden novembra
2. ocenjevalno obdobje: 2. teden februarja
2. ocenjevalno obdobje: 3. teden maja

 

  1. razred
1. ocenjevalno obdobje: 2. teden decembra
2. ocenjevalno obdobje: 1. teden marca
2. ocenjevalno obdobje: 1. teden junija

 

  1. razred
1. ocenjevalno obdobje: 4. teden oktobra
2. ocenjevalno obdobje: 4. teden marca
2. ocenjevalno obdobje: 4. teden maja

 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno