Zgodovina šole

Zgodovina Osnovne šole I Murska Sobota

Murska Sobota je imela ob priključitvi Prekmurja k Jugoslaviji le eno šolsko poslopje s šestimi učilnicami za potrebe osnovne šole. Prebivalstvo je naraščalo in s tem tudi šoloobvezni otroci, zato so že v stari Jugoslaviji postavili na dvorišču takratne osnovne šole začasen lesen paviljon s štirimi učilnicami in pričeli z gradnjo sedanjega šolskega poslopja. Okupator je našel poslopje v surovem stanju, a ga ni dokončal. Ob desetletnici osvoboditve je zgradba dobila tudi zunanjo podobo.
V šolskem letu 1958/1959 so se učenci nižjih razredov gimnazije prešolali na Osnovno šolo I in Osnovno šolo II Murska Sobota. Obe šoli je ustanovil občinski ljudski odbor s svojim odlokom 24. 08. 1958. Osnovna šola I Murska Sobota je dobila svoje prostore v novozgrajenem gimnazijskem poslopju.

Z reformo šolstva je Osnovna šola I Murska Sobota vključevala učence od prvega do osmega razreda. Pouk se je po letu 1958 odvijal v težkih okoliščinah. Na razpolago je bilo le osem učilnic, zato je pouk potekal dopoldne in popoldne.

14. 02. 1962 so se združile Osnovna šola I Murska Sobota, Osnovna šola Kupšinci in Osnovna šola Martjanci v eno šolo s skupnim imenom Osnovna šola I Murska Sobota. (pozneje Osnovna šola Daneta Šumenjaka – Mirana). Leta 1968 so se učenci z obeh podružnic prešolali v Mursko Soboto. Šola je tega leta prešla na pet delovni teden.

V nadaljnjih letih je šola doživljala velike spremembe – pričela se je uvajati MOM, moderna matematika, uvedla se je knjižnica učbenikov, izvajale so se šole v naravi in šole plavanja in smučanja, urejale so se učilnice za kemijo, gospodinjstvo.

Šola je v letu 1978 delovala v 24 oddelkih z 728 učenci. Šola je bila pobratena o osnovno šolo v Paraćinu.
V letu 1981/1982 se je gimnazija preselila v nove prostore in šola je delovala v 29 oddelkih, 2 učilnicah za tehnični pouk, 4 kabinetih, z telovadnico, knjižnico in zbornico.
V letu 1994/1995 je šola dobila novo jedilnico.

Šola je dobila dve priznanji – postala je najbolj urejena osnovna šola v Pomurju in tretja najlepše urejena šola v Sloveniji.

V zadnjem desetletju je šola sledila vsem spremembam v družbi. Začele so se priprave na uvajanje devetletne osnovne šole, nadaljeval se je projekt dela z Romi, zgodnje učenje tujega jezika in opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu. Izvajal se je tudi naravoslovno kmetijski tabor.

V letu 2001/2002 je šola pristopila k projektu EKO šola kot način življenja.

Šola je postala tudi E- šola.