KARIERNA ORIENTACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Ni razloga, da ne bi sledili srcu. Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti.

Steve Jobs

KARIERNA ORIENTACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Namen karierne orientacije je pomagati učencem, pri izbiri in uresničevanju  izobraževalne poklicne poti.

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni veliko prelomnico v šolarjevem življenju. Na šolarjevo odločitev vpliva veliko dejavnikov in je odvisna od učenčevih interesov, sposobnosti, delovnih navad, značajskih lastnosti, učnega uspeha, podpore staršev, vpliva prijateljev in sošolcev, medijev,.. idr.

Šolarji zaključnih razredov   bodo na tej strani našli informacije katere jim bodo v pomoč pri izbiri poklicne poti.

Na šoli potekajo naslednje aktivnosti v zvezi s karierno orientacijo:

 • Individualno in skupinsko svetovanje – informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja
 • Izvedba delavnic v okviru karierne orientacije za 6.,7., 8. in 9. razrede
 • Medpredmetno sodelovanje v okviru karierne orientacije od 3.-9-razreda
 • Informacije o posameznih srednjih šolah in poklicih najdete učenci na oglasni deski »KOTIČEK KARIERNE ORIENTACIJE« v 2. nadstropju.
 • Organiziranje obiskov učencev v podjetjih
 • V oktobru in novembru bomo z učenci 8. in 9. razredov obiskali KARIERNO SREDIŠČE– Center za informiranje in poklicno svetovanje. Pod strokovnim vodstvom bomo spoznali računalniški program KAM in KAKO in s pomočjo le tega ugotovili posameznikove interese in s tem povezane poklice, v marcu pa bomo opravili obisk še z učenci  razredov
 • V oktobru bo za 8. razrede organiziran Karierni dan
 • Konec novembra bomo organizirali pod okriljem ZOTK-e predstavitve programov posameznih srednjih šol in poklicev . Predstavitev bo v popoldanskem času za učence in njihove starše v okviru roditeljskega sestanka.
 • Janurja 2020 bomo razdelili učencem Razpis za vpis v SŠ in se pogovorili o morebitnih pogojih za vpis na želeno SŠ
 • 14.in 15. Februarja 2020 bodo INFORMATIVNI DNEVI
 • Marca bomo skupaj izpolnjevali vpisne liste za vpis v željene srednje šole
 • Sprotno pa se bomo informirali o aktualnih zadevah …

 

Rokovnik za vpis v SŠ je objavljen tudi  na šolski spletni strani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave