POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE I MURSKA SOBOTA

POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE I MURSKA SOBOTA

V šolskem letu 2017/2018 je sklad pričel deli v novi sestavi. Dotedanje člane so nadomestili: gospod Dejan Majc, gospod Štefan Kovač, gospod Iztok Lačen, gospa Iris Lanščak, gospa Nina Sukič, gospa Melita Bukvič in gospa Nataša Šiftar. Novi člani so med seboj izbrali predsednika, ki delo nadaljuje, Iztoka Lačna. Dotedanjim članom se še enkrat iskreno zahvaljujemo za pomoč in opravljeno delo.

Člani sklada smo v začetku sprejeli smernice in predloge o spremembi in dopolnitvi pravilnika in pripravi enotne vloge za prosilce pomoči. Obenem smo sprejeli smernice za letni plan. Sprejete spremembe in pripravljeno vlogo smo člani dokončno sprejeli in potrdili na 5. in 6. seji.

Med letom smo sredstva zbirali s pomočjo donatorjev, ki so tudi v letu 2017/2018 imeli posluh za delovanje sklada in za otroke, ki živijo v primežu socialne stiske. Med donatorji so posamezniki in podjetja. Mnogi od teh že vrsto let donirajo sredstva, za kar smo jim še posebej hvaležni. Sredstva smo zbirali še skupaj z učenci in njihovimi starši preko zbiralnih akcij starega papirja, odpadnih kartuš in tonerjev.

Pomemben prispevek je bil izkupiček zbranih sredstev na božično-novoletnem bazarju v decembru, kjer smo obiskovalcem ponudili božična darilca, okraske in okusne prigrizke, ki so jih pripravile naše kuharice. Zbrali smo nekaj čez 2000 €. Drugi pomemben prispevek pa je bil srečelov, ki smo ga pripravili ob zaključni prireditvi. Ponudili smo čez 700 srečk in zbrali nekaj čez 1200 €.

S pomočjo pridobljenih sredstev smo pomagali učencem iz socialno šibkih družin s plačilom šolske prehrane, sofinanciranjem šole v naravi in plačilom stroškov za dneve dejavnosti. Tako smo pomagali mnogim učencem s plačilom prehrane (14 mesečnih stroškov), z delnim ali celotnim plačilom stroškov za udeležbo na taboru ali v šoli v naravi ali na zaključni ekskurziji na plavalnem tečaju ali s plačilom stroškov gledališkega abonmaja (75 učencev). Vse odobritve vlog smo opravili člani odbora na naših srečanjih ali korespondenčno po dogovoru s šolsko svetovalno službo. Člani odbora smo se srečevali na sejah in na delovnih akcijah pred prireditvami in aktivno sodelovali na samih prireditvah.

Starše in širšo javnost smo sproti obveščali z informacijami preko šolske spletne strani in s poročili na svetu staršev in svetu zavoda OŠ I MS. Učenci prvih razredov so ob začetku šolskega leta prejeli priložnostne zloženke z vsemi informacijami o delovanju sklada, predsednik UO pa je na kratko nagovoril tudi starše ob prvem šolskem dnevu.

Murska Sobota, 24. september 2018

Mag. Iztok Lačen