Koledar za izvedbo NPZ (povzet po RIC)

6. razred
7. maj 2019 – Slovenščina

9. maj 2019 – Matematika

13. maj 2019 – Tuji jezik

6. junij 2019 – Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 10. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu17. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019  – Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

7. maj 2019 – Slovenščina

9. maj 2019 – Matematika

13. maj 2019 – Tretji predmet – LIKOVNA UMETNOST

6. junij 2019  – Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. do 5. junija 2019 -Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junij 2019 – Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

11. junij 2019 – Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda