EKOKVIZ-priprave na tekmovanje

Na spletnih straneh šole in ekošole je objavljeno gradivo za tekmovanje. Priprave bodo potekale od 18. 12. 2017 naprej V RAČUNALNIŠKI UČILNICI ŠT. 30 po naslednjem urniku:

  • 6. razred: PETEK 12.50–13.35
  • 7. razred: SREDA 14.00–14.45
  • 8. razred: TOREK 14.00–14.45
šolsko tekmovanje      v sredo, 7. 2. 2018

 Tudi v šolskem letu 2017/2018 boste učenci 6., 7. in 8. razredov na šolskem tekmovanju EKOKVIZ tekmovali za naslov NAJVEČJA EKOFACA. Tekmovanje bo potekalo v mešanih skupinah (po trije učenci iz 6., 7. in 8. razreda), zato se obvezno udeleži vsaj enega pripravljalnega srečanja. Uradna spletna stran še ni odprta, na spodnjih naslovih pa boste že našli gradivo za učenje (KLIKNI SPODNJE NASLOVE):

  1. RAZRED: OKOLJSKI ODTIS

Spoznali boste, kako dejavnosti človeka na zemljiščih, namenjenih proizvodnji naravnih virov (hrane, goriv, vode, vlaken, lesa, industrijskih rastlin) vplivajo na povečano koncentracijo izpustov ogljikovega dioksida in proizvodnjo odpadkov, kljub temu da imajo ta naravna zemljišča naravno sposobnost obnavljanja.

 

  1. RAZRED: TRAJNOSTNA MOBILNOST

Seznanili se boste z zgodnjim razvojem transporta, z vrstami in učinki transporta na okolje. Spoznali boste načela trajnostne mobilnosti, na katera bomo pogledali tako z globalnega, kot lokalnega vidika.

 

  1. RAZRED: UČINKOVITA RABA ENERGIJE in OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Spoznali se boste z oblikami in zakonitostmi energije ter z osnovami učinkovite rabe energije. Seznanili se boste z načeli učinkovite rabe energije na področju gradnje stavb (ogrevanje, svetila, okna …), z načeli ciljnega spremljanja rabe energije ter z inovacijami s področja učinkovite rabe energije. Spoznali boste vire energije, obnovljive vire energije in kako lahko s prenovo stavbe dosežemo, da energetsko potratna stavba postane energijsko učinkovita.

V skupini boste strnili svoje znanje in vam bo morda uspelo doseči najboljši rezultat v pomurski regiji. Tako se boste lahko uvrstili na državno tekmovanje, ki bo marca 2018.

Če vas zanima še kaj, se oglasite pri meni v učilnici številka 1.

BERI GRADIVO IN BODI EKO!
mentorica Barbara Meglič

 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno