Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije

Zadeva: KARIERNA ORIENTACIJA

Spoštovani učenci in starši 9. razredov !

Posredujemo vam ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE in DIJAŠKE DOMOVE, in informacijo o tem kaj bomo delali na šoli v okviru karierne orientacije v tem šolskem letu.

SEPTEMBER/

OKTOBER 2017

·         1.roditeljski sestanek – predstavitev Rokovnika za vpis v SŠ in predstavitev aktivnosti v okviru karierne orientacije

·         Obisk Kariernega središča: predavanje »Pred izbiro poklica«, predstavitev deficitarnih poklicev ter izvedba interaktivnega spletnega pripomočka za iskanje ustreznega poklica  Kam in Kako

NOVEMBER 2017 V okviru 2. roditeljskega sestanka zaključnih razredov,bo novembra,v centru MAXIMUS potekal INFO DAN in tržnica poklicev za osnovnošolce s predstavitvijo srednjih šol Pomurja, Zavoda za zaposlovanje ter predstavitev možnosti štipendiranja.

NOVEMBER/

DECEMBER 2017

Izpolnjevanje spletnega vprašalnika e-VPP o nadaljnji poklicni poti. Vprašalnik služi učencem kot pomoč pri odkrivanju poklicnih želja, povezanih z odločanjem o nadaljnjem izobraževanju v srednji šoli
JANUAR 2017

23.1.2017 Objava Razpisa za vpis v srednje šole

Učencem predstavimo  Razpis za vpis v srednje šole 2017/2018 in Razpis za vpis v dijaške domove

FEBRUAR, PETEK,9.2.2017 in SOBOTA,10.2.2017

 

Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih.

28.02.2017 Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

MAREC

06.03. -18.03.2017

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
   Razredne ure o odločitvah za vpis

APRIL

4.4.2017

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ in v dijaške domove – vpišemo se v okviru razrednih ur v šoli 30. marca 2017    Rok za prijavo za vpis
APRIL 7.4.2017 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ in dijaške domove (Internet)
APRIL do 25.4.2017 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ in dijaške domove
APRIL Javna objava šol, ki bodo omejile vpis (Internet)
do JUNIJA Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
15. 6. 2017 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
15. – 17. 6. 2017 Vpis (prinašanje dokumentacije za vpis na srednje šole)

Za vpis v srednjo šolo je potrebno izpolniti prijavnico za vpis v SŠ.

PRIJAVNICO bodo učenci prejeli na šoli. Pri razrednih urah jo bomo skupaj izpolnili. Vsak učenec izpolni samo eno prijavnico! Pravilno izpolnjeno nato učenci odnesejo domov v podpis in pregled staršem ter jo podpisano prinesejo v šolo. Šolska svetovalna služba jih pregleda odda ravnateljici v podpis ter pošlje na izbrane srednje šole.

Vsem učencem in staršem so omogočene individualne svetovalne ure za vpis v srednjo šolo pri svetovalni delavki mag.Renati Kranjc Vöröš.

 

Lepo pozdravljeni,

Pripravila:                                                                             Ravnateljica

mag. Renata Kranjc Vöröš                                                Tatjana Cesnik

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave