ŠOLSKA SHEMA

V šol. l. 2017/2018 smo se priključili projektu »Šolska shema«. Tako dobijo učenci pri malici dodatno sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, ki jih umestimo v jedilnik. Na jedilniku so ta živila označena z rdečo barvo. Živila so financirana iz projekta in dodatno ne obremenjujejo staršev.

V tem okviru izvajamo tudi druge aktivnosti v smislu spodbujanja k uživanju  raznovrstnega sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov pri učencih.  

Več o šolski shemi si lahko preberete na:  http://www.arsktrp.gov.si – ŠOLSKA SHEMA.

                                                                                        SuzanaTivadar, pomočnica ravnateljice