PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE

Ime in priimek Razrednik Delovno področje
Tatjana Cesnik ravnateljica
Suzana Tivadar pomočnica ravnateljice, OPB
Melita Čeleš ŠSS – socialna pedagoginja
mag. Renata Kranjc Vöröš ŠSS – pedagoginja
Milena Zver knjižničarka
Anton Pajžlar ROID
Marijana Štubel 1. a razredni pouk
Barbara Meglič  1. b razredni pouk
Nataša Kopič Karas  1. c razredni pouk
Alja Lipar

razredni pouk,

NIP TJA 1. r in 1. TJA 2. r in 3. r

Marjeta Lapoši vzgojiteljica, OPB
Ana Casar vzgojiteljica JV
Tatjana Stanko 2. a razredni pouk
Tatjana Fras 2. b razredni pouk
Marianne Kuzmič 2. c razredni pouk
Tanja Kočar Vučko 3. a razredni pouk
Suzana Štefanec Kodila 3. b razredni pouk
Filipina Salaj 3. c razredni pouk
Irena Ritlop 4. a razredni pouk
Jožica Klar 4. b razredni pouk, OPB
Vanja Kocjančič Kuhar 4. c razredni pouk, OPB
Melita Bukvič 5. a razredni pouk
Simona Klement 5. b razredni pouk
Bernarda Žižek 5. c razredni pouk
Slavica Mertuk OPB
Tatjana Petrovič OPB
Martina Felkar OPB
Mateja Grager OPB
Andreja Strašek OPB
Darko Vrebac OPB
mag. Iztok Lačen OPB
Nuša Matjašec OPB
Anita Šinko SLJ, delo v knjižnici
Janja Varga delo z učenci Romi
Milena Mohorko 6. a SLJ
Nina Zrim 6. b MAT, OPB
Silva Vratuša 6. c GOS, IP SPH, laborantska dela
Jasna Žižek 7. a ZGO, GEO, IP TV,
Sandra Horvat 7. b TJN, IP TJN, NIP TJN 4. r, 5. r, 6. r
Andreja Ošlaj 7. c SLJ, IP RET
Mira Ambruš 8. a MAT, IP ŠHO
Aleš Benko 8. b KEM, NAR, OPB( 4. a, 4. b)
Nataša Čolnik 8. c TIT, OPB, NIP TIT 4. r, 5. r, 6. r
Monika Krančič 9. a GEO, IP TJN
Irena Varga Dervarič 9. b TJA
Darja Sever 9. c MAT, TIT, IP OGL, IP OGU
Cvetka Šavel Kerman SLJ
Tatjana Car BIO, NAR
Nataša Šiftar TJA
Dušanka Horvat ZGO, DDK, OPB 5. r
Štefan Červek LUM
Darija Jakob FIZ, TIT
dr. Slavko Buček MAT, IP SLZ, IP ZVE, IP DIP
Lukrecija Marič GUM, MPZ, OPZ
Simon Hauko

TJA, IP MME, IP UBE,

NIP RAČ 4. , 5. in  6. r

Peter Juteršnik ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ
Andrej Perhavec ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP
Davorin Čeleš ŠPO, NIP ŠPO 6. r, OPB
Denis Ficko ŠPO, NIP ŠPO 4. in 5. r, dop. na OŠ IV
Nuša Grah TJA
mag. Darko Hederih delo z nadarjenimi učenci
Tina Tanacek mobilna specialna pedagoginja
Silva Benkovič Pintarič mobilna specialna pedagoginja
Daša Könye delo z nadarjenimi učenci
Nataša Horvat spremljevalka gib.ovir.učenca

TAJNIŠTVO

Administrativna dela opravljata poslovna sekretarka Stanka Pihlar in administrator Mitja Horvat.

Za obračun šolske prehrane skrbi referentka Andreja Mikelj.

VZDRŽEVANJE ŠOLE

Hišniška dela opravljata Tomaž Buzeti in Bojan Raduha, za vzdrževanje športnih objektov in za okolico šole skrbi Roman Horvat.

KUHINJA

Za pripravo malic in kosil za učence in delavce šole skrbijo kuharice: Milena Horvat (vodja), Emilija Kos, Regina Mesarič, Milena Kavaš in Mojca Mihajlovič.

ČIŠČENJE ŠOLE

Za čistočo šole skrbijo: Suzana Makovec, Milena Štapek, Bojan Novak, Štefan Cigan in Dominik Gujtman, za čistočo športne dvorane pa Mihael Marič.

JAVNA DELA

Pri različnih opravilih nam preko javnih del pomagata delavki Mirjana Banko in Anja Antolin.

Pomoč učencem Romom bosta nudili Ksenija Rogan in Robertina Müler.

Pomoč romskih otrokom nudi še Aleksandra Pestner, ki je v delo vključena  v okviru projekta Skupaj za znanje.