Rešitve MAT. 7.-9.r

Rešitve 7

Rešitve 8

Rešitve 9

REŠITVE 2 1 IZRAZI 1.1 PONOVITEV RA»UNANJA Z ALGEBRSKIMI IZRAZI ˜ enočlenik y2 2b3 −3a x 3 −d koeficient 1 2 −3 1 3 −1 ˚ x · a ˛ a) 10ab2 b) −4d2 c …

 

reŠitve 2 Številske mnoŽice 1.1 mnoŽica celih Števil 4a) 8 °c b) 0 °c c) –7 °c č) 15 °c d) –15 °c e) –10 °c f) 21 °c

 

Skrivnosti števil in oblik Rešitve učbenika v 7. razredu osnovne šole 7 Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič SSIO 7 UC 2012 resitve.indd 1 6/12/12 12:02 PM
 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno