Poročilo šolskega sklada za leto 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 je šolski sklad deloval po zastavljenih smernicah iz letnega plana in skladno s cilji, ki smo si jih zastavili na drugi redni seji odbora, ki je bila 29. novembra 2016.

Med letom smo sredstva zbirali s pomočjo donatorjev, ki so tudi v letu 2016/2017 imeli posluh za delovanje sklada in za otroke, ki živijo v primežu socialne stiske. Med donatorji so posamezniki in podjetja. Mnogi od teh že vrsto let donirajo sredstva, za kar smo jim še posebej hvaležni. Sredstva smo zbirali še skupaj z učenci in njihovimi starši preko zbiralnih akcij starega papirja, odpadnih kartuš in tonerjev.

Pomemben prispevek je bil izkupiček zbranih sredstev na božično-novoletnem bazarju, 10. decembra 2016, kjer smo obiskovalcem ponudili božična darilca, okraske in okusne prigrizke, ki so jih pripravile naše kuharice. Zbrali smo nekaj čez 2300 €.

S pomočjo pridobljenih sredstev smo pomagali učencem iz socialno šibkih družin s plačilom šolske prehrane, sofinanciranjem šole v naravi in plačilom stroškov za dneve dejavnosti. Tako smo pomagali: 7 učencem s plačilom prehrane, 103 učencem z delnim ali celotnim plačilom stroškov za udeležbo na taboru ali v šoli v naravi ali na zaključni ekskurziji na plavalnem tečaju ali s plačilom stroškov gledališkega abonmaja. Vse odobritve vlog smo opravili člani odbora na naših srečanjih ali korespondenčno po dogovoru s šolsko svetovalno službo. Člani odbora smo se srečevali na sejah in na delovnih akcijah pred prireditvami in aktivno sodelovali na samih prireditvah.

Starše in širšo javnost smo sproti obveščali z informacijami preko šolske spletne strani in s poročili na svetu staršev in svetu zavoda OŠ I MS. Učenci prvih razredov so ob začetku šolskega leta prejeli priložnostne zloženke z vsemi informacijami o delovanju sklada, predsednik Uo pa je na kratko nagovoril tudi starše ob prvem šolskem dnevu.

Murska Sobota, september 2017

poročilo sestavil: mag. Iztok Lačen,

predsednik UO sklada

 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno