Zakonodaja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli ( ZOsn-I) (Uradni list RS, št. 63, z dne 26. 7. 2013)

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/2013, z dne 21. 6. 2013)

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/2013, z dne 12. 4. 2013)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 49/2013, z dne 7. 6. 2013)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 51/2013, z dne 14. 6. 2013)

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave