Vizija in vrednote

Prizadevamo si slediti in uresničevati zapisano v naši viziji, ki smo jo tudi skupaj oblikovali in se glasi:

V prijetno urejeni šoli,

polni medsebojnega spoštovanja,

razumevanja in iskrenosti,

ustvariti pogoje za pridobivanje

kvalitetnega in uporabnega znanja.

Veliko truda vlagamo v oblikovanje ugodne klime na šoli, upoštevajoč vrednote, ki smo jih postavili v ospredje:

Znanje

*

Ustvarjalnost

*

Spoštovanje

*

Odgovornost

Vseskozi nas pri našem delu spremlja poslanstvo, ki ga želimo uresničevati na način, da učencem zagotavljamo pridobivanje kvalitetnega in uporabnega znanja, upoštevajoč učenčeve sposobnosti, da pri njih spodbujamo kritičnost, ustvarjalnost in samostojnost, ter jih opremljamo z vseživljenjskimi znanji, nenazadnje pa si prizadevamo pri učencih razvijati tiste socialne veščine, ki jim omogočajo sodelovanje in delovanje v skupini.

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave