Dejavnosti knjižnice

V šolski knjižnici potekajo stalne dejavnosti:

 •  izposoja knjižnega gradiva na dom,
 •  izposoja gradiva v čitalnici in učiteljem v razrede,
 •  medknjižnična izposoja (ne preko COBISS-a),
 •  pedagoška dejavnost (knjižna in knjižnična vzgoja z oddelki in posamezniki),
 •  informacijska dejavnost (iskanje gradiva s pomočjo COBISS/OPAC sistema in interneta),
 •  pripravljanje gradiva in izvajanje bralne značke,
 •  organiziranje obiskov literarnih ustvarjalcev,
 •  priprava in izvedba kulturnega dne,
 •  naročanje in delitev mladinskega tiska učencem,
 •  pripravljanje akcije PODARIM-PODARIŠ KNJIGO,
 •  priprava in izvedba tekmovanja RAČUNANJE JE IGRA,
 •  skrb za aktivno sodelovanje s Pionirsko in študijsko knjižnico,
 •  priprava knjižnih razstav v šolski knjižnici,…